Giriş Yap Kayıt Ol
Bitkisel Üretimde Gübrelemenin Stratejik İlkeleri | Bitkisel Üretim Firma Rehberi
Bitkisel Üretimde Gübrelemenin Stratejik İlkeleri

Bitkilerimizi beslerken istediğimiz sonuçları alamama nedenlerimiz belkide sahibi olduğumuz toprakları yeterince tanımıyor olmaktan kaynaklıdır. 14 yıllık profesyonel meslek hayatımda çok sık karşılaştığım bitki besleme hatalarını zaman zaman yazarak burada paylaşmaya çalışacağım.

Öncelikle üreticilerimiz için şunu belirtmeliyim yetiştirdiğimiz ürünlerden sağlıklı ve verimli bir sonuç alabilmek için doğru stratejiyle hareket etmek gerekiyor. Bu strateji doğrultusunda verimli, sürdürülebilir, ekonomik bir üretim yapılacağını düşünüyorum. Konuyu mümkün olduğunca özet ve anlaşılabilir olması için stratejimizi ilkeler şeklinde dört başlıkla açmaya çalışacağım…

     

İlk ilkemiz Ana Sermaye ve Kaynaklar; Toprağımız ve yetiştirdiğimiz ürünler ana sermayemizdir. Sahibi olduğumuz toprakların verimlilik sınıfları, fiziksel-kimyasal özellikleri yetiştirdiğimiz ürünün verimliliğini doğrudan etkiler. Kimyevi, organik veya hayvan gübreleri, kompostlar bunların tümü kaynağımızı(uygulanan gübreler) oluşturur. Toprağımızın özelliklerine göre doğru kaynakları(gübreleri) seçmemiz gübre uygulamalarında yararlılık ve ekonomik değer açısından fazlasıyla önemlidir. Örnek olarak kimi üreticiler sadece havyan gübresi kullanmayı tercih etmektedir. Hayvan gübresi yetiştirilen bitkinin ihtiyaçlarını karşılama açısında gerçekten yetersiz kalabiliyor. Yine organik içeriği düşük bir arazide, organik madde miktarını iyileştirecek gübreler kullanılmaması, kullanılan kimyevi kaynaktan(gübreden) iyi performans alınmamasına neden olmaktadır. Öyleyse hem toprağımızı iyi tanıyabilmek için toprağımızın sınıfı, fiziksel-kimyasal özellikleri ile ilgili verilerle donanımlı olmak hem de yetiştirdiğimiz bitkiye verilmesi gereken gübrelerin toprak ve yaprak analizleriyle belirlenmesi daha doğru gübreleme yapılmasına olanak tanıyacaktır.

Diğer bir ilkemiz Doz; Uygulanacak gübrelerin hangi miktarda verilmesini ifade etmektedir. Toprakta ve bitki bünyesindeki eksiklikler yaprak ve toprak analizleriyle belirlenmektedir. Yetiştirilen bitkinin ihtiyacından fazla uygulanan gübreler zararlı öldürücü etki yapar, az uygulamalarda ise yeterli sonuç alınmamasına neden olur. Bu yönüyle uygulanacak gübre dozları bitki sağlığı ve verimlilik açısından oldukça önemlidir.

     

Üçüncü ilkemiz ise Zamandır; Toprağımızın özelliklerini biliyoruz ve hangi kaynakları kullanacağımızı, eksik besinleri belirledik artık yetiştirdiğimiz ürünün gübre uygulama zamanına geçiyoruz. Bitkilerin kullandığı besin elementlerinin uygulama zamanı fenolojik( çiçeklenme, tomurcaklanma gibi bitkinin bulunduğu dönem) dönemlerine göre yapılmaktadır.  Yetiştirdiğimiz bitkilerin hangi fenolojik dönemde en çok hangi besine ihtiyaç duyduğunu bilmek ve uygun gübreyi seçip uygulamak gübrelemede başarılı sonuçlar oluşturacaktır. Örneğin çiçeklenmenin başladığı dönemde yapılacak fosfor uygulaması için geç kalmış oluruz ya da hasat sonrası yüksek dozda azot uygulamasının yanlış olduğu gibi. Ayrıca iklim koşulları da gübre uygulama zamanı açısından belirleyici ve önemlidir. Örnek olarak bahar gübresi olarak tabir edilen yalnızca azot içeren gübrelerin kışın uygulanmaması gibi. Özetle bitkilerin ekim zamanı, dikim zamanı veya çiçeklenme öncesi, çiçeklenme sonrası, meyve tutumu gibi hangi dönemlerde hangi gübrenin verilmesi gerektiğinin bilinmesi önemli bir ilkedir.

Son ilkemiz ise Uygulama Yeri ve Şekli;  Kullanılan gübrenin özelliklerine göre nereye, ne şekilde uygulanacağı da önemlidir. Örneğin fosfor içerikli taban gübrelerini meyve ağaçlarında tomurcuklar patlamadan veya ağaca su yürümeden önce taç iz düşümüne verilmesi ya da buğday ekildiğinde 4-5 cm tohumdan uzağa verilmesi gibi. Fosforun topraktaki hareketi oldukça yavaştır. Toprak yüzeyine serpilerek verilmesi sağlayacağı yararı kısıtlar. Bu yüzden köklere yakın verilmesi gerekmektedir. Gübreleme uygulamalarından doğru sonuçlar alabilmek için hangi gübrenin ne şekilde ve nereye uygulanacağı bu yüzden önemlidir.

Bahsetmiş olduğum dört ilke başarılı bitki beslemenin temellerini oluşturuyor. Her ilke diğeriyle aynı eşdeğerde önemlidir. Yapılacak besin uygulamalarını bu ilkeler çerçevesinde yapılmasını umuyorum. Çünkü her yanlış hem ekonomik açından hem de çevre sağlığı açısından büyük sorunlar oluşturuyor.

 

 

1731 kez görüntülendi. / 31-01-2021 tarihinde eklendi.