Giriş Yap Kayıt Ol
SOLUCAN GÜBRESİ | Bitkisel Üretim Firma Rehberi
SOLUCAN GÜBRESİ

SOLUCAN GÜBRESİ(VERİMİKOMPOST)

Solucan gübresi sindirilmiş komposttan meydana gelen mükemmel bir toprak katkı maddesidir. Solucan gübresi mikrobiyal açıdan oldukça zengindir ve bu nedenle yüksek değerli bir ürün olarak kabul edilir. Solucan gübresinin kimyasal analizi yapıldığında 15 cm kalınlığındaki iyi toprak katmanında bulunandan 5 kat daha fazla kullanılabilir azot, 7 kat daha fazla kullanılabilir potasyum ve 1,5 kat daha fazla kalsiyum içerdiği tespit edilmiştir. Ek olarak, besin ömrünün diğer topraklarla karşılaştırıldığında 6 kat daha fazla uzun olduğu ve ayrıca fosforun solucanın sindirim sisteminden geçerken bitkinin alabileceği fosfor formuna dönüştüğü tespit edilmiştir

Solucan gübresi yüksek oranda humus içermektedir. Toprak parçacıklarının, hava geçişini mümkün kılan kanallar oluşturur ve su tutma kapasitesini arttırır. Solucanların varlığı sıkışmış toprağın yeniden biçimlenmesini ve suyun bu tür topraklara nüfuzunun 50%’den daha fazla artmasını mümkün kılar.

Kompost uygulamasının toprak kaynaklı hastalıkların baskılanması ve toprak tuzluluğunun yok edilmesi gibi diğer tarımsal faydaları da vardır. Yapılan bir çalışmaya göre, toprağa kompost uygulanması sonucunda ortalama kök hastalığının domateste 82%’den 18%’e ve biberde ise 98%’den 26%’ya düştüğü tespit edilmiştir. Solucan gübresindeki faydalı mikroorganizmaların mikrobiyal faaliyetleri topraktaki veya diğer organik maddelerdekine göre 10 ile 20 kat daha fazladır. Solucanlar tarafından uyarılan faydalı toprak mikroorganizmalarının arasında Azot bağlayıcı ve fosfat çözücü bakteri, aktinomisetler ve mikorizal mantarlar da yer almaktadır. Solucan gübresi bitkinin hemen alabileceği formda olan yavaş salınımlı besinler içerir ve içerdiği besinler solucanların salgıladığı mukus membranı ile kaplıdır. Böylece besin hızla yıkanıp gitmez, onun yerine yavaş yavaş çözünür Solucan gübresi  topraktaki ağırlığının 2-3 katı daha fazla su tutabilmektedir. Bitkinin kök sistemini yakmaz.  Kokusuzdur ve geri dönüştürülmüş malzemeden oluşur. Solucan gübresi ayrıca geleneksel komposta  göre, humus içeriğinden dolayı, çok daha fazla yüksek gözenekli, havalandırma, drenaj ve su tutma kapasitesine sahiptir.

SAĞLADIĞI FAYDALAR

Solucan gübresi, peyzaj ve çiftçilik için olduğu kadar seralar veya ev bitkileri için iyi saksı toprağıdır. En hassas bitkilerinizi bile yakmaz ve içeriğindeki tüm besinler suda çözülebilir formdadır. Solucan gübresi bir saksı toprağı olarak kullanıldığı gibi, ağaç, sebze, bodur ağaçlar (çalı) ve çiçekler için de bir ekim toprağı olarak kullanılabilir. Ayrıca malç olarak da kullanılabilir, sulandığında besin maddeleri yıkanarak doğrudan toprağa süzülür, bunların yanı sıra;

1.Bitki büyüme düzenleyicisi etkisi sağlar.

2.Bitkilerde biyolojik direnç geliştirme yeteneği sağlar.

3.Zararlı saldırılarını azaltma yeteneği sağlar.

4.Bitki hastalıklarını baskılama yeteneği sağlar.

275 kez görüntülendi. / 07-01-2021 tarihinde eklendi.